Ledare

Nestlé i jätteaffär

Schweiziska Nestlé stärker sitt affärsområde Nestle Health Science genom förvärvet av några av The Bountiful Co varumärken. I monsteraffären värd 5,75 miljarder USD ingår varumärken som tex Nature’s Bounty, Puritan’s Pride, Solgar och ...

Läs Mer

Nytt samarbete mellan Circle K och Plantagen

Lagom till påskhelgen lanserade Circle K sitt nya samarbete med Plantagen. På åtta stationer i Stockholmsområdet kommer det från i dag att erbjudas ett urval säsongsanpassade blommor, planteringsjord och krukor. Samarbetet är ytterligare ...

Läs Mer

Thomas Gäreskog blir ny etableringschef på Axfood

Thomas Gäreskog, tidigare vd för Hemköp och idag affärsutvecklare inom Axfood, blir ny etableringschef på Axfood. Målet – att fortsätta expandera och växa Axfood-koncernens olika butikskoncept med nya etableringar i hela landet. Tidigare Hemköp-vd:n ...

Läs Mer

Circle K plockar HR-direktör från KICKS

Circle K har som ambition att utmana vad bra service är och kan vara. En av de viktigaste pusselbitarna i den strävan är medarbetarna. Rekryteringen av Maria Tremura innebär att vi nu skalar ...

Läs Mer

Fler vill ansluta sig till Direkten

  Intresset för att ansluta sig till servicehandelskedjan Direkten är stort, trots den svåra situationen handeln nu befinner sig i. Varje månad får Direkten ungefär 15–20 intresseanmälningar för ett medlemskap i Direkten. Det är både ...

Läs Mer

Ny tobakslag kan slå hårt mot småföretagare

GettyImages-183832289

Foto: Getty Images

Ny tobakslag kan slå hårt mot småföretagare

Den nya tobakslagen slår hårt mot servicehandeln. Byråkrati, kostnader och försening av överlåtelser är några av problemen.

– Grundtanken är god, men utformningen slår oproportionerligt hårt mot småföretagare som redan har det tufft ekonomiskt, befarar Direktens vd Svante Törnqvist. Text: Leif Holmkvist.

Tobakslagen trädde i kraft den 1 juli och kräver att landets alla 11 000 försäljningsställen av tobak söker nya tillstånd hos sin kommun. Katarina Goulet, chefjurist på Reitan Convenience, anser att lagen är otydlig:

– De som drev butik innan den 1 juli får fortsätta att sälja under tiden det nya tillståndet handläggs, men de måste ansöka och ta kostnaden för nytt tillstånd.

Men Reitan Convenience har omkring 100 byten av franchisetagare om året, då duktiga handlare vill byta upp sig till en större butik så att nya kan komma in på marknaden. Och här blir det stora problem, säger Katarina Goulet:

– Butiker som byter franchisetagare eller ägare får inte sälja tobak förrän det nya tillståndet godkänts. Och kommunerna har fyra månader på sig innan de måste fatta beslut om tillstånd. Vi hinner inte skicka in ansökningarna så tidigt och riskerar då försäljningsstopp i butikerna. Vi har redan fått skjuta på två överlåtelser för att inte tvingas sluta sälja tobak. Jag tror inte att regeringen gjort någon konsekvensanalys av lagen.

Svante Törnqvist, som företräder 330 butiker, befarar att det finns en risk att butiker försvinner.

Kostnaden för ett tillstånd varierar kring 6 000–8 000 kronor, plus den årliga tillsynsavgiften på 6 000–12 000 kronor.

Summan 12 000–20 000 kronor kan mycket väl motsvara en månadslön för en mindre handlare.

– Att ha full koll på 18-årsgränsen är en självklarhet, men nu när även tillstånd skall sökas har man byggt in så mycket administration att det blir
svårt att fylla i formulären korrekt.

Det kan inte heller vara optimalt för kommunerna att lägga så mycket tid på detta, säger Svante Törnqvist, som företräder 330 butiker varav drygt hälften under Direktens varumärke.

– Många av våra handlare kan behöva anlita en revisor för att klara byråkratin. Då blir det ännu dyrare. Kostnaden slår oproportionerligt hårt mot dem jämfört med de stora kedjorna. Jag befarar att det nu finns en risk att ett antal av våra butiker försvinner. Dessa småföretagare anställer inte bara sig själva utan ytterligare personer, vilket gör gott i samhället. Jag tror inte att lagstiftarens syfte var att putta småföretagare över stupet, men effekten kan nu tyvärr bli densamma.

Tobakslagen har utformats med alkohollagen som förebild, vilket betyder att tillståndet följer näringsidkaren. Många kommuner gör därför en omfattande lämplighetsprövning och gräver i personernas ekonomi och straffregister, i vissa fall upp till fem år bakåt i tiden.

– Ska en rattonykterhet för fyra år sedan eller betalda skulder hos Kronofogden hindra dig från att driva butik? undrar Katarina Goulet. Jag förstår att man inte ska ha aktuella skulder eller vara dömd för grovt brott. Men att behöva leta fram kontoutdrag eller lånehandlingar fem år bakåt i tiden för att styrka hur man finansierat verksamheten är inte alltid så enkelt.

Hon tycker att tobakslagen är otydligt formulerad och noterar hur kommunerna gör olika tolkningar:

– Det skapar byråkrati för oss som försöker hjälpa franchisetagarna och tänk vilken kostnad det blir för skattebetalarna när kommunerna måste förstärka sina tillståndsenheter. Folkhälsomyndigheten tog fram en blankett för ansökan, men vi ser att de flesta kommuner gör egna. Då får vi många olika regelverk beroende på var din butik ligger. Det är synd att Folkhälsomyndigheten inte kommit med tydligare regler.

Katarina Goulet tycker, precis som Visita påpekade i sitt remissvar, att tobakslagen borde utformats med spellagen som förebild. Där följer tillståndet butiken, inte handlaren.

Svante Törnqvist är också kritisk mot att lagen öppnar för godtycke och olika tillämpning i kommunerna:

– 85 procent av vår genomsnittsbutiks varuförsäljning kommer från tobaksförsäljning, främst snus. Att förlora tillståndet är lika med konkurs om handlaren inte lyckas sälja butiken snabbt. Men köparen får inte sälja tobak förrän kommunens handläggare godkänt ansökan, vilket är ytterst underligt och ett stort hot mot ägarens ekonomiska situation.

Han är kritisk mot en alltför nitisk vandelsprövning:

– Om jag gjort dumheter för några år sedan, men tagit mig i kragen och driver butik prickfritt kan jag ändå bli av med tillståndet. Det är ju inget annat än retroaktiv och dubbel bestraffning.

Svante Törnqvist ifrågasätter de höga tillstånds- och tillsynsavgifterna:

– även om vi antar att kommunen tar 1 000 kronor i timman, ifrågasätter jag att det tar åtta timmar att granska en ansökan. Eller att de inspekterar butiken tio timmar om året. Kommunallagen förbjuder ju en kommun att göra vinst på sin myndighetsutövning.

 


 

Fördelarna överväger nackdelarn

Socialminister Lena Hallengren medger att tobakslagen leder till byråkrati, men försvarar den omfattande lämplighetsprövningen. Servicetrender ställde fem frågor till ministern: Text: Leif Holmkvist.

Varför utformades lagen med alkohollagen som förebild i stället för spellagen, där tillståndet följer den juridiska personen vid butiksbyte?

– Den tidigare anmälningsplikten för tobaksförsäljning till kommunen var knuten till försäljningsstället. Detta hängde samman med att flera av tobakslagens försäljningsregler var kopplade just till försäljningsstället. Vi ansåg att det fanns goda skäl att hålla fast vid den systematik som redan fanns även vad gäller tillståndsplikten.

Skapar det inte onödig byråkrati i kommunerna när alla måste söka om sina tillstånd?

– Införandet av ett tillståndskrav kommer att innebära en ökad administration för kommunerna, men regeringen bedömde att fördelarna med en tillståndsplikt överväger nackdelarna.

Gjordes det någon konsekvensanalys?

– Ja, vi gjorde en konsekvensanalys av förslaget att införa tillståndsplikt för tobaksförsäljning. Av propositionen framgår på sidorna 157–161 de konsekvenser regeringen bedömt att förslagen får för myndigheterna, domstolarna och företagen.

Lena Hallengren berättar att regeringen har genomfört en konsekvensanalys. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Kommunerna tolkar lagen olika, är det inte retroaktiv lagstiftning när vissa gör ekonomisk vandelsprövning flera år bakåt av existerande näringsidkare med tobakstillstånd?

– Försäljningstillstånd ska endast meddelas den som visar att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med lagens krav. Som framgår av propositionen bedömde regeringen att det var både nödvändigt och ändamålsenligt att uppställa vissa krav i fråga om lämplighet hos den som avser att bedriva tobaksförsäljning.

– Lämplighetsprövningen bör i allt väsentligt kunna ske på samma sätt som vid en ansökan om serveringstillstånd. Prövningen bör sålunda avse dels sökandens så kallade vandel – i huvudsak ekonomisk skötsamhet och eventuell förekomst av tidigare brottslig belastning, dels ekonomiska förhållanden i övrigt.

– Regeringen får inte tolka hur lagstiftningen ska tillämpas, utan det ankommer i stället på tillsynsmyndigheterna att göra och i förlängningen kan praxis kring vandelsprövningen utvecklas av domstolarna. I länsstyrelsernas tillsynsansvar ingår att de ska följa kommunernas verksamhet och biträda kommunerna med information och råd.

Varför får inte en tillståndshavare som efter halvårsskiftet byter butik sälja tobak förrän kommunen är klar med sin tillståndsprövning?

– Ett viktigt syfte med införandet av en tillståndsplikt är att det ger möjlighet att på förhand pröva näringsidkarens lämplighet och vandel. En detaljhandlare som har flera olika försäljningsställen måste söka tillstånd för vart och ett av dem. Denne får därför inte börja sälja tobak i en ny butik innan tillstånd beviljats för det försäljningsstället.